Onze visie op architectuur draait om het vormgeven aan emoties en verlangens en het benutten van de kwaliteiten die liggen besloten in de bouwlocatie. Onze aanpak is onbevooroordeeld en creatief maar geworteld in traditie.


Architectuur is emotie
De ruimtelijke werking van architectuur is alleen emotioneel te ervaren door ruimte, licht en materiaal ter plaatse op al je zintuigen in te laten werken. In onze visie is ontwerpen daarom het ’regisseren‘ van licht, ruimte en materialen. Wij zijn er van overtuigd dat mensen zich prettiger voelen in een omgeving die op alle schaalniveaus ’van stoel tot stad‘ continuïteit uitstraalt. Daarom ontwerpen wij gebouwen in harmonie met hun context en maken wij zoveel mogelijk gebruik van degelijke, natuurlijke materialen die mooi verouderen.

Schoonheid heeft vele gedaanten
Schoonheid heeft talloze gedaanten (robuust, zakelijk, technisch, elegant, romantisch, natuurlijk, etc.) alleen past de ene gedaante beter bij een bepaalde locatie, functie en opdrachtgever dan de andere. Bij elke opgave zoeken wij naar de gedaante van schoonheid die het meeste recht doet aan het specifieke karakter van de plek, de wijze van gebruik, en de leefwereld van de gebruikers of bewoners.

Elke locatie heeft kwaliteit – alleen is de kwaliteit van elke locatie anders
Voorafgaand aan elk ontwerp analyseren wij de potenties die in de plek liggen besloten om deze te gebruiken en zichtbaar te maken in het project. Een identiek programma van eisen zal op tien verschillende locaties tien verschillende ontwerpen opleveren.

Elk gebouw en elke ruimte is in principe geschikt voor meerdere functies.
Wij organiseren flexibiliteit in onze gebouwen door zo min mogelijk gebruiksmogelijkheden uit te sluiten. Niet door karakterloze neutrale ruimten te maken waarin alles kan maar niets tot zijn recht komt (de pseudo-flexibiliteit van systeemplafonds en systeemwanden). De geschiedenis leert dat mooie, goed ontworpen ruimten waar mensen zich prettig in voelen in de praktijk de meest uiteenlopende functies in zich op kunnen nemen. Als het goed is wordt een gebouw veel ouder dan zijn architect en opdrachtgever. Daarom streven wij in onze ontwerpen naar duurzaamheid in alle opzichten.